O nás / About Us

Don sphynx je plemeno,
které si zcela bez výhrad získalo naší lásku a touhu s ním žít.

V naší chovné stanici je prioritou mít krásná zdravá zvířata. Nesnažíme se o kvantitu, ale o kvalitu. Proto jsme vybírali naše kočičky nejen dle kvality v typu, ale i podle jejich povahových vlastností. Záleží nám na tom, aby nejen krása a ladnost těchto zvířat byla na povrchu, ale i uvnitř. Naším přáním a cílem je, aby naše zvířata přinášela nejen radost a lásku jejich milovníkům,ale aby i úspěšně reprezentovala toto plemeno a zachovala jeho krásu.

Don Sphynx is a breed,

which completely unqualified gained our love and desire to live with him. In our kennel is a priority to have beautiful healthy animals. We do not try on quantity but on quality. Therefore, we chose our cats not only according to the type of quality, but also by their character traits. We care about the fact that not only the beauty and grace of these animals were on the surface but also inside. Our hope and goal is that our pets bring joy and love not only their fans, but to also successfully represented the breed and preserve its beauty.

Jsme i na facebooku

Henriettka